Uncategorized

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Giảm Căng Thẳng Stress Relief Nguyên Chất​

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Giảm Căng Thẳng Stress Relief Nguyên Chất Giảm Căng Thẳng Stress Relief: Cananga, Geranium, Lemongrass, Sweet Orange TESTED 2018-10-25 PASSED TỰ NHIÊN Để được coi là tự nhiên, Tinh dầu phải cho thấy không có dấu hiệu của các hợp chất tổng hợp. Điều này có nghĩa là chúng …

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Giảm Căng Thẳng Stress Relief Nguyên Chất​ Read More »

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Bảo Vệ Sức Khỏe Health Shield Nguyên Chất​

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Bảo Vệ Sức Khỏe Health Shield Nguyên Chất Bảo Vê Sức Khỏe Health Shield: Cassia, Clove, Eucalyptus, Lemon, Rosemary TESTED 2018-10-25 PASSED TỰ NHIÊN Để được coi là tự nhiên, Tinh dầu phải cho thấy không có dấu hiệu của các hợp chất tổng hợp. Điều này có nghĩa …

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Bảo Vệ Sức Khỏe Health Shield Nguyên Chất​ Read More »

​Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Giúp Ngủ Ngon Good Sleep Nguyên Chất

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Giúp Ngủ Ngon Good Sleep Nguyên Chất Giúp Ngủ Ngon Good Sleep: Oải Hương, Nhựa Thơm, Xô Thơm TESTED 2018-10-25 PASSED TỰ NHIÊN Để được coi là tự nhiên, Tinh dầu phải cho thấy không có dấu hiệu của các hợp chất tổng hợp. Điều này có nghĩa là chúng …

​Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Giúp Ngủ Ngon Good Sleep Nguyên Chất Read More »

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Kinh Giới Ô Marjoram Nguyên Chất​

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Kinh Giới Ô Marjoram Nguyên Chất Kinh Giới Ô Marjoram: Marjoram (Sweet) (Origanum Majorana) TESTED 2018-06-07 PASSED TỰ NHIÊN Để được coi là tự nhiên, Tinh dầu phải cho thấy không có dấu hiệu của các hợp chất tổng hợp. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang tìm …

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Kinh Giới Ô Marjoram Nguyên Chất​ Read More »

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Nhựa Thơm Copaiba Nguyên Chất​

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Nhựa Thơm Copaiba Nguyên Chất NHỰA THƠM COPAIBA: COPAIFERA RETICULATA TESTED 2019-03-12 PASSED TỰ NHIÊN Để được coi là tự nhiên, Tinh dầu phải cho thấy không có dấu hiệu của các hợp chất tổng hợp. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang tìm kiếm các hóa chất …

Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Nhựa Thơm Copaiba Nguyên Chất​ Read More »

Scroll to Top