Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Bảo Vệ Sức Khỏe Health Shield Nguyên Chất​

Tinh dầu bảo vệ sức khỏe Health Shield

Bảo Vê Sức Khỏe Health Shield: Cassia, Clove, Eucalyptus, Lemon, Rosemary

TESTED 2018-10-25

PASSED
TỰ NHIÊN

Để được coi là tự nhiên, Tinh dầu phải cho thấy không có dấu hiệu của các hợp chất tổng hợp. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang tìm kiếm các hóa chất không được sản xuất tự nhiên. Một ví dụ sẽ là sự hiện diện của carbitol – một chất tổng hợp hóa học pha loãng.

PASSED
NGUYÊN CHẤT

Chúng tôi xác định xem một mẫu có nguyên chất hay không bằng cách kiểm tra mẫu với các dấu hiệu cho thấy mẫu đã bị tạp nhiễm theo một cách nào đó. Đây có thể là sự hiện diện của các hợp chất không liên quan đến tinh dầu cụ thể đang được kiểm tra hoặc một số dấu hiệu cho thấy tinh dầu đã được pha loãng. Điều này KHÔNG có nghĩa là có các hợp chất nhân tạo hiện diện. Ví dụ, một loại dầu đã được tách ra với dầu hướng dương tự nhiên vẫn là từ các nguồn tự nhiên nhưng sẽ không tinh khiết.

Muồng Hoàng Yến Cassia

Đồ Thị GCMS Muồng Hoàng Yến Cassia Cocoons
Thành Phần Tinh Dầu Muồng Hoàng Yến Cassia coons

Đinh Hương Clove

Đồ Thị GCMS Đinh Hương Clove Cocoons
Thành Phần Tinh Dầu Đinh Hương Clove Cocoons

Bạch Đàn Eucalyptus

Đồ Thị GCMS Bạch Đàn Eucalyptus Cocoons
Thành Phần Tinh Dầu Bạch Đàn Eucalyptus Cocoons

Chanh Lemon

Đồ Thị GCMS Chanh lemon Cocoons
Thành Phần Tinh Dầu Chanh Lemon Cocoons

Hương Thảo Rosemary

Đồ Thị GCMS Hương Thảo Rosemary Cocoons
Thành Phần Tinh Dầu Hương Thảo Rosemary Cocoons
Scroll to Top