Kết Quả Kiểm Tra Tinh Dầu Kinh Giới Ô Marjoram Nguyên Chất​

Tinh đầu kinh giới ô Marjoram

Kinh Giới Ô Marjoram: Marjoram (Sweet) (Origanum Majorana)

TESTED 2018-06-07

PASSED
TỰ NHIÊN

Để được coi là tự nhiên, Tinh dầu phải cho thấy không có dấu hiệu của các hợp chất tổng hợp. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang tìm kiếm các hóa chất không được sản xuất tự nhiên. Một ví dụ sẽ là sự hiện diện của carbitol – một chất tổng hợp hóa học pha loãng.

PASSED
NGUYÊN CHẤT

Chúng tôi xác định xem một mẫu có nguyên chất hay không bằng cách kiểm tra mẫu với các dấu hiệu cho thấy mẫu đã bị tạp nhiễm theo một cách nào đó. Đây có thể là sự hiện diện của các hợp chất không liên quan đến tinh dầu cụ thể đang được kiểm tra hoặc một số dấu hiệu cho thấy tinh dầu đã được pha loãng. Điều này KHÔNG có nghĩa là có các hợp chất nhân tạo hiện diện. Ví dụ, một loại dầu đã được tách ra với dầu hướng dương tự nhiên vẫn là từ các nguồn tự nhiên nhưng sẽ không tinh khiết.

Đồ Thị GCMS Kinh Giới Ô Marjoram Cocoons
Thành Phần Tinh Dầu Kinh Giới Ô Marjoram Cocoons
Scroll to Top